Tiền thân của Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Ngành Xây dựng là Trường Quản lý kinh tế xây dựng, được thành lập theo Quyết định số 350/BXD ngày 11 tháng 7 năm 1975 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong giai đoạn này, hàng chục ngàn cán bộ, thuộc nhiều đối tượng, như: Chánh phó giám đốc công ty, chỉ huy công trường, trưởng phó ty xây dựng, cán bộ xây dựng huyện đã đươc bồi dưỡng tại Trường; đồng thời Trường cũng làm tốt nhiệm vụ hợp tác Quốc tế, đào tạo cán bộ xây dựng cho nước bạn Campuchia và đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, Nga, Ðức cho hàng ngàn cán bộ đi làm việc tại nước ngoài. Ðánh giá thành tích sau 10 năm hoạt động, Trường đã được nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba, năm 1986.

Ðể đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành thích ứng với việc chuyển đổi cơ chế trong thời kỳ đổi mới phù hợp với yêu cầu của ngành trong thời kỳ CNH-HÐH đất nước, Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 71/1998/QÐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998: Thành lập Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Ngành Xây dựng.

Trường đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sự nghiệp về điều tra khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế và định hướng của Ngành, trường đã triển khai nhiều mô hình đào tạo bồi dưỡng theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức, tiếp cận công nghệ mới cho cán bộ quản lý, kinh doanh và cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, cập nhật đường lối chính sách về hoạt động xây dựng cho nhiều đối tương cán bộ trong và ngoài ngành thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nhà trường đã và tiếp tục thực hiện phương châm đa dạng hoá các loại hình đào tạo bồi dưỡng và đặc biêt là công tác tập huấn ngắn ngày. Ðã vận hành nhiều chương trình đào tạo bồi dưỡng phù hợp với đòi hỏi cấp bách của sơ sở sản xuất và của nhiều Bộ, Ngành, địa phương. Nhà trường đã linh hoạt tổ chức nhiều hình thức đào tạo bồi dưỡng phong phú như: ngắn ngày, tại chức, mở tại trường, tại các doanh nghiệp, các địa phương có nhu cầu, đặc biệt có các lớp học ngoài giờ hành chính (buổi tối), ngày nghỉ Thứ bẩy, Chủ nhật rất phù hợp với thực tiễn sản xuất của các đơn vị.

Nội dung chương trình đảm bảo khoa học, hiện đại, thiết thực, chất lượng dạy và học cao đã lôi cuốn học viên trong nhiều năm qua. Kết quả này thể hiện rõ ở số lượng lượt học viên đã tốt nghiệp các khoá học của trường như sau: Năm 1996: 744 h?c viên; Năm 1997: 1553 học viên; Năm 1998: 1669 học viên; Năm 1999: 2316 học viên; Năm 2000: 2638 học viên; Năm 2001: 3326 học viên; Năm 2002: 4500 học viên; Năm 2003: 6848 học viên; Năm 2004: 10.131 học viên và 9 tháng đầu năm 2005 số học viên là: 12.955 người.

Trường đã hoàn thành và đang triển khai hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sự nghiệp kính tế cấp Bộ và cấp Trường. Hoạt đông của trường còn diễn ra một cách đồng bộ ở nhiểu mảng công tác như: biên soạn và cải tiến chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên; hợp tác quốc tế

Năm 2003, Trường được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam trao tặng Huân chương lao động hạng nhì. Phần thưởng cao quý này đã khẳng định những công lao đóng góp của Trường trong sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.